Cover

De Europese Commissie werkt aan een regelgeving om klinisch farmaceutisch onderzoek op mensen te vereenvoudigen. Zo wil Brussel bijvoorbeeld af van de betrokkenheid van onafhankelijke ethische commissies bij de autorisatie van proeven.

Ook stelt de Commissie voor dat in de toekomst slechts één lidstaat (nota bene voorgesteld door de farmaceutische industrie) de risico’s van proeven onderzoekt en dat het oordeel van dit land in alle andere lidstaten geldig zal zijn.

Medische specialisten en filosofen vrezen dat de lidstaten die het meest kritisch zijn op farmaceutisch gebied vermeden zullen worden en dat de grenzen minder duidelijk zullen zijn dan bij dierproeven.

Het voorstel wordt in juni in het Europees Parlement besproken.