Cover

Als onderdeel van de hervorming van de bankensector wil Brussel het salaris van bankiers aan banden leggen. Dit voorstel heeft voor grote woede gezorgd in de City in Londen. Het plan, dat gesteund wordt door het Europees Parlement, behelst onder meer het indammen van bonussen die bankiers bovenop hun salaris ontvangen.

Frankrijk en Duitsland hebben onlangs aangegeven het plan te steunen. Dit betekent dat er nu binnen de EU een “duidelijke meerderheid” bestaat om de bonussen aan te pakken. Hiermee is de weg vrij om andere kwesties in de bankensector aan te pakken, bijvoorbeeld de kapitaalbuffers van banken.