Cover

Volgens de laatste cijfers van minister Geert Bourgeois (N-VA) van Integratie van de Vlaamse regering zijn de meeste migranten in Vlaanderen niet meer van Turkse of Marokkaanse afkomst, maar komen zij (Nederlanders niet meegerekend) uit Polen, Roemenië en Bulgarije.

Volgens het Vlaamse dagblad is er hierdoor steeds minder animo voor de inburgeringcursus, die niet verplicht is voor Europese burgers.

En dat is spijtig, vindt Bourgeois, omdat volgens hem “de kansen op de arbeidsmarkt zonder kennis van het Nederlands zo goed als onbestaand zijn”.