Cover

Gisteren zijn Kroatië en Slovenië tot een akkoord gekomen inzake een bankenruzie die al twintig jaar voortwoekert. Het oplossen van dit geschil was noodzakelijk voor de EU-toetreding van Kroatië, gepland voor 1 juli 2013.

Kroatië heeft beloofd niet langer de Sloveense bank Ljubljanska Banka juridisch te vervolgen, terwijl Slovenië uiterlijk eind maart het Kroatische EU-lidmaatschap zal ratificeren. Van de 27 EU-landen hebben er al 21 het lidmaatschap van Kroatië goedgekeurd.

Op 11 maart tekenen de regeringshoofden van de twee landen in Ljubljana een memorandum. Daarna zullen de verdere onderhandelingen voor de afwikkeling van de financiële onenigheid worden voortgezet in Basel, onder het toeziend oog van de Bank for International Settlements (BIS).