Een venijnige confrontatie tussen het Europees Parlement en de nationale regeringen van de 27 EU-landen over de verlaging van de Europese begroting 2014-2020 met 3 procent zal wellicht uitblijven. Uit geheime documenten blijkt namelijk dat de Europarlementariërs met de gemaakte afspraken akkoord gaan in ruil voor grotere financiële flexibiliteit, schrijft EUobserver. Volgens een ontwerpresolutie die de Europese nieuwssite onder ogen heeft gekregen, zullen de Europese afgevaardigden op 13 maart de ontwerpbegroting steunen in ruil voor concessies. De vier grootste fracties van het Parlement hadden scherpe kritiek op het zwaar bevochten voorstel, dat in februari werd overeengekomen. Op grond van dit voorstel zou de begroting dalen van 977 miljard tot 960 miljard euro. Maar te midden van de niet-aflatende economische malaise en bezuinigingen worden de "standpunten wat milder".

Het Parlement wil dat er een herzieningsclausule komt op basis waarvan de begroting na de Europese verkiezingen van volgend jaar volledig kan worden geëvalueerd. Tevens wil het dat er overeenstemming wordt bereikt over de toekomst van de "eigen middelen" van de EU, waaronder inkomsten uit btw en straks ook uit een belasting op financiële transacties. Ondertussen zou het mogelijk moeten zijn via een flexibiliteitsmechanisme met fondsen te schuiven tussen verschillende jaren en begrotingsposten.

Verder wil het Parlement dat de Europese Commissie noodbudgetten verstrekt om een financieringstekort van 3 miljard euro, dat uit de begroting 2012 is overgeheveld, te dekken. De onderhandelingen met de lidstaten beginnen in april.