Het Europese parlement heeft de EU-begroting voor de periode 2014-2040 verworpen omdat daarin teveel bezuinigd zou worden. Met 506 stemmen tegen 161 en 23 onthoudingen hebben de Europarlementariërs gevraagd het door de lidstaten gepresenteerde voorstel te wijzigen.

Die uitslag was te voorzien, schrijft Adevărul:

Gepresenteerd als een overwinning van de rede, het evenwicht en de wens om verder te kunnen gaan, werd de begroting door de leden van het Europarlement weggezet als het onderhandelingsresultaat van tapijtverkopers in plaats van een doorwrochte constructie van mensen die op een verantwoorde manier nadenken over de toekomst van de EU.

Op dit moment, voegt de Roemeense krant daaraan toe, wil iedere groep het hoogste woord voeren en om het hardst roepen dat ze de EU-begroting laten vallen. De volksvertegenwoordigers willen een positief signaal afgeven aan de belastingbetaler om te laten zien dat zij zich om hen bekommeren. Bij gebrek aan goedkeuring, en in afwachting daarvan, zal de EU kunnen blijven functioneren op basis van een begroting die op het niveau van de begroting van vorig jaar werd bevroren. De krant schrijft tot slot:

Dit is misschien de laatste en belangrijkste gebeurtenis die aantoont hoe noodzakelijk en urgent het is een eind te maken aan het huidige besluitvormingsproces, en de bestaande verdragen te wijzigen.