Cover

"Milieuramp: noodtoestand in drie districten", kopt Népszabadság twee dagen nadat de dam doorgebroken is van het reservoir van de aluminiumfabriek in Ajka, in het westen van het land. De krant, die met verschillende artikelen over het onderwerp komt, wijt de ramp aan menselijke nalatigheid. Komment.hu betreurt van zijn kant dat "Hongarije onder druk van de EU kolossale bedragen uitgeeft aan campagnes voor het scheiden van huishoudelijk afval, dat nog geen 5% van al het afval uitmaakt” maar het nalaat om preventieve maatregelen te nemen voor de verwerking van industrieel afval hetgeen toch echt een “ware tijdbom” vormt.