Cover

Sinds de Turkse media er vorige maand lucht van kregen dat de negenjarige Turkse jongen Yunus in Nederland bij een lesbisch pleeggezin is ondergebracht, raken ze niet uitgesproken over dit in Turkije controversiële onderwerp. “De collectieve hoon aan het adres van Nederland wordt luider en luider. Een tegengeluid in reguliere media is vanwege de lesbische pleegouders ondenkbaar”, schrijft Trouw.

Maar volgens de Nederlandse krant slaan de Turken een andere toon aan in de sociale media. Uit berichten op Facebook en Twitter blijkt volgens het dagblad juist dat veel Turken tevreden zijn dat Yunus “tenminste in een gezin is opgenomen” en niet op straat ronddoolt. In Turkije komt slechts 2 procent van de kinderen zonder een thuis in een pleeggezin terecht, in Europa is dat gemiddeld 75 procent van de kinderen, licht de krant toe.

Nederlandse politici vrezen dat het bezoek van de Turkse premier, Recep Tayyip Erdogan, aan Nederland door de affaire zal worden overschaduwd.