Cover

“De gendarmerie heeft illegale gegevensbestanden van Roma en zigeuners”, maakt Le Monde bekend. Tussen 2000 en 2004 heeft de politie de nationaliteit van Roma die in aanraking met de politie zijn geweest, genoteerd. De krant schrijft dat dat deze personen echter niet zijn geregistreerd als “Hongaren of Georgiërs, die Roma kunnen zijn, maar als Roma die Hongaars of Georgisch zijn.” Het uitlekken van het bestaan van deze gegevensbestanden, ‘MENS’ (‘minorités ethniques non sédentarisées’: etnische minderheden zonder vaste woon- of verblijfplaats) genaamd, brengt de Franse regering in verlegenheid. Die heeft namelijk beweerd dat er in Frankrijk geen statistieken op basis van ras of etnische origine bestaan. Vier Roma- en zigeunerorganisaties hebben bekend gemaakt naar de rechter te zullen stappen. In september heeft de Europese Commissie reeds gedreigd Frankrijk te zullen vervolgen wegen etnische discriminatie.