Cover

Pristina heeft op 27 maart het achtpuntenplan aangenomen dat door de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken, Catherine Ashton, is uitgewerkt. Het plan moet de samenwerking tussen de gemeentes in het noorden van Kosovo, die voor het overgrote deel Servisch zijn, bevorderen via nieuwe regelgeving.

Het plan, dat Ashton op 21 maart presenteerde, bepaalt de terreinen en de voorwaarden waaronder deze gemeentes speciale taken kunnen uitvoeren en het schrijft ook voor hoe de verschillende gemeentes kunnen samenwerken.

De Servische vice-premier, Aleksandar Vučić, beschouwt het plan echter als “onaanvaardbaar”. Daarom heeft Ashton hem uitgenodigd om ook deel te nemen aan de laatste onderhandelingsronde die op 2 april in Brussel plaatsvindt.