Cover

Migranten hebben oren naar terugkeerkopt de Engelstalige editie van de Griekse krant Kathimerini. Het door de Europese Unie gesubsidieerdeprogramma voor de vrijwillige terugkeer van immigranten die illegaal in Griekenland verblijven, geniet een ongekende populariteit. DeInternationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft al meer dan 1300 aanvragen binnengekregen, terwijl bij de lancering van het project aan het begin van het jaar rekening was gehouden met 450 migranten. 300 van hen zijn al teruggekeerd à raison van 1300 euro per persoon. De lijst werd aangevoerd door Afghanen (630), gevolgd door Pakistanen (299) en Syriërs (89). De meesten gaven aan te willen vertrekken omdat het ze niet is gelukt om werk te vinden.