Cover

”De afgelopen jaren heeft de crisis er niet alleen toe geleid dat Europeanen minder belangstelling aan de dag hebben gelegd voor consumptiegoederen; de economisch moeilijke tijden hebben ook gevolgen gehad voor hun wens om kinderen te krijgen”, aldus het dagblad.

Volgens het jongste kwartaalrapport van de Europese Commissie over de sociale situatie op het continent, is het gemiddelde geboortecijfer in de Europese Unie, na een stijging van 1,46 naar 1,6 kind per vrouw tussen 2002 en 2008, gedaald naar 1,57 kind per vrouw in 2011.

“Deze jongste ontwikkeling is een ernstige klap voor landen die toch al een laag geboortecijfer hadden”, merkt Tomas Sobotkan op, een onderzoeker bij het Weense Instituut voor Demografie, die door de krant wordt geciteerd.