Cover

Het Burgerparlement heeft op 6 april een serie voorstellen geopenbaard, die door het nationale parlement in Tallinn moet worden beoordeeld. Samengesteld uit vertegenwoordigers van de burgermaatschappij (de 'civil society'), kreeg het Burgerparlement, waarvan de website in januari online ging, de opdracht om aanbevelingen te verzamelen en te verwoorden met betrekking tot veranderingen in de regels voor het politieke leven in het land.

Eén van de voorstellen, merkt het dagblad op, behelst de instelling van een politiek-ethische code, verscherpte toezicht op de financiering van politieke partijen, en een betere vertegenwoordiging van kleinere politieke partijen.

Volgens het dagblad gaat het om een positieve ervaring:

De participatoire democratie in mogelijk en noodzakelijk. Als de politiek geen instrument voor zelfcontrole meer is, […] moet de natie het initiatief nemen en een frisse wind laten waaien in Toompea [waar het parlement is gevestigd in Tallinn, red.].