De vijf grootste economieën van Europa, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje, hebben een akkoord gesloten waarmee bankdetails van rekeninghouders automatisch worden gedeeld. De deal is onderdeel van een grootscheepse aanval tegen belastingontduiking, zo schrijft EUobserver.

Met deze nieuwe deal wordt de druk op Oostenrijk en Luxemburg opgevoerd. Zij dreigen immers met een veto tegen een soortgelijk akkoord op EU-niveau. De ministers van Financiën van de vijf landen hebben daarom een brief gestuurd naar Europees Commissaris Algirdas Šemeta (Belastingen en Fraudebestrijding). Hierin schrijven ze dat ze een proefproject hebben uitgewerkt dat is gebaseerd op een Amerikaanse wet, de Foreign Account Tax Compliance Act. Deze wet verplicht banken om de Amerikaanse belastingdienst te informeren over bankrekeningen van Amerikaanse burgers. EUobserver schrijft:

Een soortgelijke wet voor de hele EU werd tot nu toe geblokkeerd door Oostenrijk en Luxemburg, die allebei vasthouden aan hun bankgeheim voor binnen- en buitenlandse klanten. […] De ineenstorting van het Cypriotische bankensysteem, dat net als dat van Luxemburg veel groter is dan het bbp van het land, en een reeks onthullingen over offshore-banken heeft de druk op Oostenrijk en Luxemburg om hun standpunt te wijzigen opgevoerd. Luxemburg heeft al aangegeven ‘bereid te zijn’ om over het bankgeheim te praten.

Het gaat echter niet om een ‘onbeduidende beslissing’, schrijft ABC. Het Spaanse dagblad legt uit:

Dit is een enorme stap vooruit in de strijd tegen belastingontduiking, en dus ook tegen Europese belastingparadijzen […]. Het Europese belastingsysteem is echter star en elke vooruitgang in Brussel verloopt moeizaam omdat elke beslissing, zelfs op het allerlaagste niveau, eenparigheid van stemmen vereist. In de praktijk leidt dit tot onmogelijke situaties aangezien het beleid van sommige landen in Europa, zoals Luxemburg of Oostenrijk, sterk verbonden is met het bankgeheim, dat een goudmijn vormt voor de banken in die landen en hun klanten.