Cover

Op 12 en 13 april komen de EU-ministers van Financiën bijeen in Dublin. Een belangrijk agendapunt van deze top is de strijd tegen belastingontduiking en de aanpak van het bankgeheim, die zich volgens Le Temps op een “keerpunt” bevindt.

Het Zwitserse dagblad onderbouwt dit aan de hand van enkele recente ontwikkelingen: de beslissing van Luxemburg om vanaf 1 januari 2015 de automatische uitwisseling van belastinggegevens in te voeren; de aankondiging van Oostenrijk om afstand te doen van het bankgeheim en het initiatief van de ministers van Financiën van de vijf grootste EU-landen om de druk op te voeren op de landen die hun bankgeheim niet willen versoepelen.

Le Temps schrijft over zijn eigen land:

Het zal moeilijk worden voor Zwitserland om zich te verzetten tegen dit diep snijdende mes. Helemaal omdat, zoals Luxemburg dit al eerder verklaarde over zijn eigen situatie, het onmogelijk is om "Europeanen iets te weigeren" wat het wel accepteert van Amerika via het akkoord met de Amerikaanse belastingwet (FACTA), waarover de Federale Raad gisteren een besluit heeft genomen.