“Streng omdat er niets nieuws wordt gezegd”, zo typeert Les Echos de diagnose van de Europese Commissie over Frankrijk in het rapport over het verstoorde macro-economische evenwicht dat op 10 april is gepubliceerd.

De economische krant stelt een lijst op van de

bekende kwalen van het Franse onderpresteren: te weinig exporteurs, die zich onvoldoende richten op de opkomende economieën en die niet innoverend genoeg zijn. […] Volledig in lijn met het Gallois-rapport over het concurrentievermogen van Frankrijk wijst Brussel ook op de investeringsproblemen bij de Franse bedrijven van wie de winstmarges “de laagste uit de eurozone zijn”.

De staatsschuld vormt nog steeds de kern van de Europese zorgen:

met 90,2% van het bbp eind 2012, blijft het een kwetsbare plek, niet alleen voor het land zelf, maar ook voor de eurozone in zijn geheel.

Les Echos merkt echter op dat de “Commissie niet voorbijgaat aan de doorgevoerde hervormingen wat verklaart dat:

Brussel het niet nodig vond om een procedure voor excessieve macro-economische verstoringen op te starten. Maar de problemen zijn “serieus” en “moeten een halt worden toegeroepen”, waarschuwt de Commissie, die oproept tot verdergaande hervormingen.