Cover

Hoewel de industrie en auto’s de afgelopen tien jaar steeds schoner zijn geworden, wordt deze positieve ontwikkeling teniet gedaan door de groei van het autoverkeer.

Volgens een Belgisch overheidsrapport vormen dieselauto’s, die het overgrote deel vormen van het bedrijfswagenpark, de grootste bron van kankerverwekkende fijn stof.

De krant heeft een kaart van Europa gepubliceerd waarop te zien is dat het niveau van stikstofoxiden – broeikasgassen- in de lucht het hoogst is in België, Nederland, Noord-Italië en Parijs en omgeving.