Cover

De vermoedelijke corruptie-affaire die de vroegere Euro-commissaris voor de Gezondheid en de Consumentenbescherming John Dalli het hoofd heeft gekost, begint zich te keren tegen het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF, dat een onderzoek naar deze zaak had ingesteld.

De Times of Malta merkt op dat het onderzoek naar OLAF in gang is gezet door de toezichtscommissie. Het rapport van dat commissie, dat de Times of Malta korte tijd heeft mogen inzien, “wordt bewaard in een brandkast van het Europees Parlement". Het heeft er alle schijn van dat “het personeel van OLAF tijdens de ondervraging van Zammit [zakenpartner van Dalli, red.] illegaal heeft gehandeld” en dat “OLAF zijn boekje te buiten is gegaan”, bijvoorbeeld “door bij de autoriteiten van Malta de opnames op te vragen van de gesprekken met de verdachten”.

Het dossier van OLAF tegen Dalli “berust op telefoongesprekken”, zo meldt het dagblad op 29 april op zijn voorpagina. De krant verklaart dat “het overtuigend bewijs” voor de aantijgingen over beïnvloeding, zoals OLAF die tegen Dalli heeft geformuleerd, onder meer berust op een reeks telefoongesprekken tussen de zakenman Silvio Zammit en zijn medewerker Gayle Kimberley, “onmiddellijk voorafgaand aan, na of op de dag waarop belangrijke ontmoetingen hebben plaatsgevonden”, en op “onsamenhangendheden tussen dat wat Dalli tegen de onderzoekers heeft gezegd en de feiten die zij hebben blootgelegd”.

Dalli moest in oktober vorig jaar aftreden, nadat OLAF had ontdekt dat Zammit aan een Zweedse tabaksfabrikant had voorgesteld een goed woordje te doen bij de commissaris in ruil voor een flinke som geld.

Maar volgens de Times of Malta bevat het rapport van OLAF over het onderzoek, dat gisteren deels werd gepubliceerd door Malta Today:

geen sluitend bewijs waaruit blijkt dat de vroegere Eurocommissaris op de hoogte was van de steekpenningen die vermoedelijk aan de tabakslobbyisten zijn gevraagd.