Cover

Afgelopen weekend viel er in het Belgische Wetteren één dode en moesten er 49 mensen in het ziekenhuis opgenomen worden wegens het inademen van giftige dampen. De dampen ontstonden door vervuild bluswater die in de riolering was gekomen nadat de brandweer was uitgerukt om een brand te blussen die was ontstaan in een ontspoorde goederentrein met chemische stoffen.

Hoewel de precieze oorzaak van het treinongeluk nog niet bekend is, heeft de machinist bekend dat hij de maximumsnelheid op het stuk spoor waar het ongeluk plaatsvond, had overschreden.

De 250 omwonenden die in een straal van 500 meter van de plek van de ramp wonen, werden meteen na het ongeluk geëvacueerd terwijl de andere omwonenden opgeroepen werden hun huis niet te verlaten.

Sommige slachtoffers, zoals de overleden man, woonden buiten de straal waar de noodsituatie was uitgeroepen. Toch hadden ze te maken met giftige gassen omdat het bluswater ook in hun rioolwater was gekomen. Het crisismanagement van de ramp heeft voor een polemiek gezorgd.