Het idee van de EU als “waakhond voor democratie” is “een gotspe”, schrijft de Nederlandse politicoloog Alfred Pijpers in De Volkskrant.

Hij verwijst naar het voorstel dat Duitsland, Finland, Denemarken en Nederland begin maart hadden gedaan om de EU nieuwe instrumenten te geven om democratische misstanden tegen te gaan, zoals in Hongarije. Op 22 april werd het voorstel gesteund door een meerderheid bij de Raad van Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. "Op een aarzelende Tsjechische minister na, verzochten alle bewindslieden de Europese Commissie het idee op korte termijn uit te werken”, zo valt te lezen in De Volkskrant van 24 april.

De Volkskrant legt uit dat de Europese Unie momenteel weinig middelen heeft om slecht functionerende democratieën op het rechte pad te krijgen:

Het enige wapen dat de Commissie kan inzetten is tegelijk het ultieme: schorsing van de stemrechten [in de Raad] en subsidies van de gewraakte lidstaat. Omdat deze ‘nucleaire optie’ de hele EU afschrikt, zoeken [de lidstaten] naar wat minder vergaande sancties [zoals] aanbevelingen met oplopende sancties zoals boetes.

Pijpers is van mening dat de eurocrisis wordt ten onrechte wordt gebruikt om steeds meer bevoegdheden over te hevelen naar Europees niveau. Het zou beter zijn om slechte democratieën de EU te laten verlaten:

De eurocrisis wordt door overijverige politici en eurocommissarissen aangegrepen om, naar analogie van het steeds sterker wordende Europesebegrotingstoezicht, allerlei nationale instanties onder Brusselse controle te krijgen. [...]In plaats van een algemeen toezicht te creëren, kun je veel beter (desnoods via een verdragswijziging] proberen om een land dat zich hopeloos misdraagt uit de Unie te knikkeren.