Cover

Premier Alenka Bratušek heeft op 9 mei een uitgebreid privatiseringsplan en een verhoging van de btw, die op 1 juli verhoogd wordt van 20 naar 22 procent, bekendgemaakt. De maatregelen, die al enkele dagen werden verwacht, zijn bedoeld om de bankencrisis aan te pakken zonder dat er een beroep hoeft te worden gedaan op de internationale geldschieters.

De regering heeft afgezien van een “crisisbelasting” maar sluit niet uit deze uitweg alsnog te nemen als de aangekondigde maatregelen niet het beoogde resultaat hebben, legt Delo uit. Volgens de krant wil de regering het staatstekort terugbrengen naar 3,3 procent van het bbp in 2014. In 2013 zal dat nog 7,8 procent zijn, terwijl dat in 2012 4 procent was. De overheid voert ook onderhandelingen met de vakbonden over een verlaging van de ambtenarensalarissen.

Vijftien overheidsbedrijven zullen worden geprivatiseerd. Het gaat onder meer om de een-na-grootste bank van het land Nova KBM Bank, het grootste telecombedrijf van het land Telekom Slovenia, luchtvaartmaatschappij Adria Airways en de beheerder van het vliegveld van Ljubljana.