Cover

Als de 27 Europese lidstaten unaniem instemmen, dan vinden de Europese verkiezingen niet in juni 2014 plaats, maar worden ze – afhankelijk van de landen – gehouden tussen 22 en 25 mei 2014.

Gisteren stemde het Europees Parlement in de verkiezingen met een maand te vervroegen, omdat “men vermoedt dat de opkomst in mei hoger zal zijn dan in de vakantiemaand juni”, legt De Morgen uit.

Hierdoor, voegt de Vlaamse krant toe, zullen de verkiezingen in België ook een maand eerder plaatsvinden, “de zesde staatshervorming bepaalt immers dat de Europese, regionale en federale stembusslagen voortaan samenvallen”. België is een van de weinige lidstaten waar sprake is van Europese stemplicht.