Cover

Op de EU-top vandaag zullen de staats- en regeringsleiders van de lidstaten een besluit nemen over een nieuwe koers van het Europese energiebeleid.

Der Standard schrijft:

Hoewel de afgelopen jaren het accent heeft gelegen op de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en klimaatbescherming, zal voortaan de nadruk worden gelegd op lagere energieprijzen. Het belangrijkste doel is het versnellen van de economische groei en het scheppen van banen. Lagere energieprijzen zijn 'cruciaal' voor het verbeteren van het concurrentievermogen.

Het dagblad voegt hieraan toe dat een mogelijke “renaissance van de kernenergie” eveneens op de top zal worden besproken. “Frankrijk en Groot-Brittannië oefenen druk uit omdat zij vinden dat het opnieuw de moeite waard is kernenergie te subsidiëren”.