Cover

De Levenseindekliniek verdubbelt haar mobiele teams, bericht Trouw. Bij die kliniek kunnen sinds maart 2012 zieken terecht die geen arts vinden om euthanasie uit te voeren.

Vanaf volgende maand zullen er in het hele land 30 mobiele teams zijn met in totaal 60 artsen die hulp kunnen bieden aan personen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, in het kader van de euthanasiewet van 2001.

De wachtlijst van de kliniek gaat, naar gelang de regio, van een tot zes maanden naar maximaal vier weken. Momenteel telt de lijst 180 personen.