De Zweedse media reppen van rellen die Husby teisteren in de buitenwijken van Stockholm, maar gaan voorbij aan het feit dat meer dan 80% van de inwoners van Husby van buiten Zweden komt, schrijft Politiken.

Volgens dit centrumlinkse dagblad leven hele steden in “een parallelle cultuur mijlenver weg van de Zweedse elite”, een fenomeen dat niet gebagatelliseerd moet worden. De discussie die in Zweden wordt gevoerd over achterstandswijken heeft “bangstigend veel weg” van de discussie die eind jaren 90 werd gevoerd in Denemarken. De krant schrijft:

Centrumlinks heeft [in die tijd] veel te lang de meest extreme stemmen binnen de Deense Volkspartij de gelegenheid geboden kritiek uit te oefenen op het mislukte integratiebeleid. In plaats van de problemen die de Volkspartij deden groeien aan te pakken, zijn ze uit de weg gegaan.

Politiken is van mening dat centrumlinks moet inzien dat “immigratie een verzorgingsstaat voor problemen stelt en dat daar openlijk over gesproken moet worden”.