De Europese Commissie heeft weer een belemmering weggenomen voor de toetreding van Letland tot de eurozone. In een vandaag gepubliceerd rapport oordeelt zij dat het land “een hoge mate van duurzame economische convergentie met de eurozone” heeft bereikt. Zij laat het aan de ministers van de eurogroep over om het definitieve groene licht te geven voor de toetreding van Letland tot de eurozone, gepland voor 1 januari 2014.

Letland “voldoet aan alle criteria voor de invoering van de euro” en “heeft de noodzakelijke wijzigingen in de wetgeving doorgevoerd, die de invoering van de euro vergt”, aldus het Letse dagblad Diena. De krant licht toe:

Het jaarlijkse inflatiecijfer in Letland bedroeg in april 1,3 procent, wat fors lager is dan het toegestane maximum van 2,7 procent. […] Het begrotingstekort is in 2012 gedaald naar 1,2 procent van het bruto binnenlands product, en wordt voor 2013 ook op 1,2 procent van het bbp geschat. […] De staatsschuld is in 2012 teruggelopen naar 40,7 procent van het bbp, en zal naar verwachting in 2014 op 40,1 procent uitkomen.

Met een bbp per inwoner van 14.800 dollar (11.317 euro) is Letland “een van de armste landen van de Europese Unie”, merkt Der Standard op. Maar, zo voegt de Oostenrijkse krant toe:

De deskundigen in Brussel leggen het accent op het krachtige psychologische en politieke signaal dat uitgaat van de toetreding van een land dat zich in een dergelijke situatie bevindt. Gezien het feit dat iedere lidstaat via een zetel en een stem op gelijke wijze is vertegenwoordigd [binnen de eurogroep], zal de cultuur van de stabiliteit die door de noordelijke landen wordt geëist, versterkt uit de bus komen.