Cover

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op 18 juni zijn conclusies gepubliceerd over het onderzoek dat het in Spanje hield. In het rapport schrijft het IMF dat de Spaanse regering nieuwe maatregelen moet nemen ter bestrijding van de “onaanvaardbaar hoge” werkloosheid. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt “baanvriendelijker en toegankelijker” wordt.

Het IMF vindt dat Europa een actievere rol moet spelen in het verlichten van de aanpassingen die Spanje moet doorvoeren. De instelling roept ook op tot meer flexibiliteit en een verhoging van indirecte belastingen, zoals de btw. Verder wordt in het rapport herhaald dat het land de uitgestelde structurele hervormingen moet voltooien.

El País benadrukt:

Het IMF prijst de hervormingen die de regering tot nu toe heeft doorgevoerd, maar wil meer […] Het vraagt nieuwe stappen op gebied van arbeidshervormingen.