Cover

Op een top gisteren van Europese ministers van Buitenlandse Zaken “zijn alle lidstaten akkoord gegaan toetredingsonderhandelingen te beginnen met Servië”, bericht Politika.

De gesprekken moeten tussen nu en 2014 beginnen, schrijft het dagblad. De precieze datum wordt op 28 juni bepaald tijdens de Europese Raad. De onzekerheid over het tijdschema is het gevolg van Duitse druk. Duitsland wil de onderhandelingen uitstellen totdat Servië garanties verstrekt over de normalisering van zijn betrekkingen met Kosovo.

Tegelijkertijd gaven de ministers hun zegen aan de opening van gespreken over een stabilisatie- en associatie-overeenkomst met Kosovo.