Europa is weer een stap dichter bij een bankenunie nu de EU-ministers van Financiën vanochtend vroeg overeenstemming hebben bereikt over hoe ze verliezen op de crediteuren van omgevallen banken kunnen verhalen, schrijft de Financial Times.

Het financiële dagblad wijst erop dat de overeenkomst richting “een bankenunie van de eurozone gaat die uiteindelijk de kosten van toekomstige reddingsplannen voor banken zou kunnen delen”. Volgens de krant hebben de Europese belastingbetalers al ongeveer € 1,6 triljoen uitgetrokken voor banken die het sinds de 2008 moeilijk hebben vanwege de financiële crises.

Hoewel het Europees Parlement er nog over moet stemmen voordat de overeenkomst in 2018 van kracht wordt, zou het verdrag in staat zijn “aandeelhouders, obligatiehouders en sommige spaarders ertoe te dwingen bij te dragen aan de kosten van een bankfaillissement”, terwijl individuele klanten, kleine bedrijven en verzekerde tegoeden tot € 100.000 ontzien zouden worden.

Voor El Periódico, is het besluit van Ecofin:

van essentieel belang om het Europese bankensysteem te verstevigen en te voorkomen dat fouten van bankiers opnieuw betaald moeten worden door de burgers, door middel van injecties met publieke middelen en kortingen op sociale uitkeringen.

In de richtlijn, schrijft de krant, “wordt duidelijk vastgesteld” in welke volgorde de bijdragen in geval van een redding van een bank zullen plaatsvinden: “eerst de aandeelhouders, dan de houders van preferente aandelen en achtergestelde schuldeisers [zogenaamde junior-crediteuren, die minder goed verzekerd zijn, red.], als derde obligatiehouders en als vierde de eigenaren van tegoeden hoger dan 100.000 euro.” De lidstaten wordt een zekere mate van flexibiliteit verleend. Ze zullen daardoor direct, maar beperkt –na goedkeuring van de Europese Commissie- kunnen ingrijpen:

Duitsland en zijn bondgenoten hebben geëist dat de kosten voor deze flexibiliteit gefinancierd worden met nationale (publieke of private) middelen en dat er alleen om Europese hulp met staatsgarantie kan worden gevraagd als een land in moeilijkheden verkeert, zoals in het geval van Spanje. Directe herkapitalisatie door middel van het Europese reddingsfonds blijft het laatste redmiddel.