Cover

Tactische kernwapens blijven in Europa”, kopt De Standaard. Het belgische dagblad doelt hiermee op het nieuwe strategische concept van de NAVO dat tijdens de NAVO-top op 19 en 20 november door de lidstaten goedgekeurd zal worden. In dit concept wordt niet gesproken over het terugtrekken van 200 Amerikaanse tactische kernwapens die in Europa opgesteld zijn. De Benelux, Duitsland en Noorwegen zijn van mening dat deze wapens “geen enkel militair belang meer hebben”. Turkije en de Baltische staten vinden echter dat door hun geografische ligging en de nabijheid van Iran en Rusland een eenzijdige afbouw van deze wapens geen optie is. De Standaard belicht tevens dat ook Frankrijk niets wil weten van een rol voor de Alliantie bij kernontwapening.