Cover

EU laakt Deens puntensysteem voor immigranten”, kopt Jyllands-Posten op de voorpagina. Het Deense dagblad bericht dat de afgevaardigden van de socialistische fractie van het Europees Parlement in Boedapest bijeen zijn gekomen om een Verklaring te ondertekenen waarin onder meer de recente aanscherping van de Deense immigratiewet door de mangel wordt gehaald. Volgens deze wet worden gezinshereniging en het verblijfsrecht van buitenlanders voortaan beoordeeld aan de hand van een nieuw systeem waarbij punten worden toegekend voor onder andere het opleidingsniveau en het aantal talen dat men spreekt. In de verklaring wordt de EU bovendien opgeroepen om “als de weerga een vuist te maken tegen haatzaaiende krachten en de groeiende tweespalt in de maatschappij”.