Cover

Volgens een rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid dat op 10 juli is gepubliceerd, vormen de hoge minimumlonen – gemiddeld € 9,20 per uur – in België een obstakel voor het aannemen van laaggeschoolden. Slechts 38% van de mensen zonder diploma middelbaar onderwijs heeft een baan, in tegenstelling tot 82% van de hooggeschoolden, merkt De Standaard op.

Het minimumloon varieert van 7 tot 18 euro per uur, al naar gelang de bedrijfssector. In een hoofdredactioneel commentaar roept de krant op tot het aanpassen van bepaalde minimumlonen om de werkgelegenheid te stimuleren, maar zonder “Duitse minijobs te crëeren [...]die mensen in een nieuwe onderlaag van ‘working poor’ duwt, een nieuw proletariaat. Wie werkt, moet boven de armoedegrens uitstijgen”.