Cover

Versailles zonder oorlog”. Het Duitse Handelsblatt levert op de voorpagina stevige kritiek op de houding van Angela Merkel jegens EU-landen die in moeilijkheden zijn. De hoofdredacteur van het economische dagblad, Gabor Steingart, verwijt de kanselier dat ze Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje sancties wil opleggen die vergelijkbaar zijn met de sancties die Duitsland opgelegd kreeg volgens het verdrag dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog.

Steingart verwijst naar de rede die de Amerikaanse generaal George Marshall hield in juni 1947, toen het verslagen Duitsland het nodige werd geboden om het lot weer in eigen hand te nemen. ”We zijn de Amerikanen iets verschuldigd voor die hulp. Maar we leren er niets van”, met het risico dat we van Europa ”een plek maken waarvan de inwoners elkaar hartgrondig haten”.

Besparingen van 13% op het bbp is een inspanning die geen enkel land ooit heeft geleverd in vredestijd. ”Als we dat zouden toepassen in Duitsland, zou dat betekenen dat we de gezinstoelages afschaffen, de Bundeswehr opheffen en de uitkeringen voor sociale zekerheid verlagen tot nul, terwijl de inkomstenbelasting zou moeten verdubbelen.”

De 72 miljoen Grieken, Ieren, Spanjaarden en Portugezen zijn 1.500 miljard euro schuldig aan de Europese banken. Vijf keer zoveel als de Duitse begroting”, hamert Steingart verder, die waarschuwt dat ”de landen die op het randje van de ondergang balanceren, kunnen bezuinigen totdat de dood erop volgt, zonder zich van de molensteen die om hun nek hangt te kunnen ontdoen”.

Om te voorkomen dat haar politiek niet op oorlog uitloopt maar op onzekerheid, zou Angela Merkel zich Versailles en Marshall moeten herinneren, zich erdoor moeten laten inspireren en directe investeringen in Zuid-Europa moeten stimuleren.