Cover

De fiscale amnestie die sinds 2006 van kracht is, is zo'n succes dat de fiscus de grootste moeite heeft alle dossiers te verwerken, schrijft De Standaard.

Alleen al op 12 juli, de uiterste datum waarop “fiscale zondaars” hun belastingen in orde konden maken, werd de belastingdienst “overspoeld door last-minute aangiften: 3.879 dossiers kwamen op die dag binnen bij de fiscus, *“vrijwel evenveel als wat in de twee voorgaande kalenderjaren binnenkwam”. De maatregel kan de staatskas 750 miljoen euro opbrengen.

In een hoofdredactioneel commentaar merkt De Standaard op dat de Belgen die hun vermogen repatriëren dat “niet van harte of uit ethische overwegingen” doen, maar om niet de hogere straftarieven te krijgen die op 15 juli zijn ingegaan. De vele dossiers wekken de indruk dat “nog lang niet de laatste zwarte europ boven water is gekomen” en dat de staat met dat geld “in projecten zou moeten stoppen die ons vermogen om te groeien versterken”.