Cover

"Vermoord om smeergeldaffaire?", het dagblad L’Humanité plaatst vraagtekens bij de nieuwe Franse "staatsaffaire". Op 8 mei 2002 kwamen elf Franse technici van het scheepsbouwbedrijf Direction des Constructions Navales (DCN) in Pakistan bij een aanslag om het leven. Acht jaar na dato richt het onderzoek zich op de stelling die al lange tijd door de families van de slachtoffers wordt verkondigd. De explosie zou verband houden met "het bestaan van mogelijke ´retrocommissies´ [een illegale praktijk waarbij de verkoper de bemiddelaars meer commissie aanbiedt dan nodig is, om vervolgens een deel van dat bedrag terug te sluizen voor eigen gewin] ten tijde van de verkoop van onderzeeërs aan Pakistan waarbij het teruggevloeide geld gebruikt zou zijn voor de financiering van de verkiezingscampagne van Edouard Balladur [opponent van Jacques Chirac bij de presidentsverkiezingen in 1995], wiens woordvoerder Nicolas Sarkozy was", schrijft de communistische krant. Toen Chirac eenmaal tot president was verkozen, zette hij de overmakingen van de toegezegde bedragen stop hetgeen volgens de nabestaanden tot de aanslag in Karachi zou hebben geleid.