Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordigster van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en het Veiligheidsbeleid, is erin geslaagd een ontmoeting te arrangeren met Mohammed Morsi. Daardoor is zij de eerste die – afgezien van vertegenwoordigers van het Egyptische leger – de vroegere president van Egypte heeft kunnen ontmoeten na zijn afzetting op 3 juli en zijn gevangenhouding op een geheime plek.

Deze ontmoeting was het hoogtepunt van wat de Frankfurter Allgemeine Zeitung kwalificeert als het “bezoek van een goede bemiddelaarster”.

Sinds 28 juli ter plekke, heeft het hoofd van de Europese diplomatie gesprekken gevoerd met de Egyptische president Adli Mansour, vice-president Mohamed El-Baradei en de bevelhebber van het leger Abdelfatah Khalil al-Sisi, maar ook met vertegenwoordigers van de Moslimbroederschap.”Zij is feitelijk de enige buitenlandse bemiddelaarster die toegang heeft tot alle politieke krachten in het land”, merkt de FAZ op:

Het gebeurt niet vaak dat er een beroep wordt gedaan op de Europese Unie om diplomatieke hulp te leveren op een plek waar een grote crisis is uitgebroken, maar dat is nu in Egypte wel het geval. Op verzoek van de Egyptische overgangsregering en een aantal staten uit de regio [...] is Catherine Ashton naar Cairo gevlogen om haar diensten aan te bieden aan de diverse partijen in het conflict. Zij was onlangs al naar de Egyptische hoofdstad getogen en heeft derhalve iets voor elkaar gekregen wat de Amerikanen niet is gelukt: praten met de Moslimbroederschap.

Het voeren van gesprekken met alle groeperingen die betrokken zijn bij de politieke overgang in het land, waaronder de Moslimbroederschap, correspondeert met de algemene politieke lijn van de Europese Unie na de militaire coup in Egypte, verklaart het dagblad, dat er echter op wijst dat de EU zich met woorden tevreden moet stellen, bij gebrek aan materiële drukmiddelen:

De EU verleent zeker omvangrijke financiële hulp aan Egypte (5 miljard euro aan kredieten en steungelden, alleen al in 2012 en 2013), maar zij gebruikt die hulp van oudsher niet als breekijzer in politieke conflicten. Het geld dient ter bescherming van de rechten van de mens, de democratie, het onderwijs en de ontwikkeling van het land.

Dat is de reden dat de Europese diplomaten het bezoek van Catherine Ashton niet beschouwen als “een officiële bemiddelingspoging”, preciseert de FAZ, die meent dat de EU wil trachten de indruk te vermijden dat buitenlandse krachten zich mengen in de interne aangelegenheden van het land.