Cover

Volgens een rapport van de OESO over de mythes van de immigratie kan een land moeilijk zijn immigranten uitkiezen. In deze economisch moeilijke tijden waarin regeringen het liefst alleen de beste migranten, hoogopgeleiden die het lokale gebrek aan arbeidskrachten kunnen opvangen, willen aantrekken, “kunnen landen maar een gering deel selecteren". Dat beweert Die Presse. Het Oostenrijkse dagblad schrijft over zijn eigen land:

Tweederde van de immigranten komt door het vrije verkeer van personen uit de EU – een oncontroleerbare ruimte. 11 procent betreft vluchtelingen, dat is ook niet te controleren vanwege de Verdragen van Genève. 21 procent van de immigratie wordt voortgebracht door familiehereniging […]. Alleen de immigranten die uit derde landen komen om te werken, kunnen geselecteerd worden, maar dit betreft slechts 2 procent van de immigranten die zich langdurig in Oostenrijk vestigen.

Niet alleen Oostenrijk heeft met dit probleem te maken, voegt Die Presse toe. “Zelfs heel selectieve landen zoals Australië of Canada, kunnen maar een kwart van de migranten uitkiezen die in hun land aan het werk gaan”.