Het is tijd voor Europa om zijn eigen problemen te dragen”, schrijft Financial Times in een hoofdredactioneel commentaar naar aanleiding van de publicatie op 31 juli van een rapport van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). In het rapport waarschuwt het IMF dat Griekenland na juli 2014 zal worden geconfronteerd met een financieel tekort en dat het IMF zijn belofte niet zal kunnen nakomen om zijn aandeel te dragen in de volgende fase van het steunprogramma, dat op de rol staat voor november/december dit jaar.

Het IMF heeft tot nu toe niet zozeer om financiële redenen aan dit programma deelgenomen, maar vanwege zijn “expertise en bewezen vermogen om de ontvangers van kredieten te disciplineren” als die zich niet aan de bezuinigingsafspraken houden, aldus de FT. Maar de samenwerking tussen de Europese Unie en het IMF gaat niet altijd van een leien dakje. Het gevolg daarvan is een gebrek aan focus over de manier waarop de financiële problemen van Griekenland opgelost moeten worden, aldus de krant.

Het dagblad voegt daaraan toe dat de toenemende ongerustheid onder opkomende landen, zoals Brazilië, over “de onderwerping aan het IMF” de zaken er alleen maar slechter op heeft gemaakt.

De Britse zakenkrant besluit:

Griekenland, de rest van de eurozone en het IMF zouden allemaal beter af zijn als de onzekerheid voor eens en altijd zou verdwijnen. Europa zou dit kunnen bewerkstelligen door het Fonds af te kopen: eerst door het aandeel van het IMF in de toekomstige betalingen over te nemen, en vervolgens door geleidelijk de bestaande kredieten voor haar rekening te nemen. Als geloof moet worden gehecht aan de woorden van de leiders van de eurozone, die beweren dat het programma naar behoren functioneert, zou dit de belastingbetalers niet met nieuwe risico's opzadelen. Op zichzelf zou hier niets door worden gerepareerd. […] Maar de bevrijding van het IMF uit zijn vastgelopen huwelijk met Europa zal het voor het Fonds makkelijker maken de waarheid naar buiten te brengen zoals het die ziet, en voor de eurozone lastiger maken de eigen beleidsfouten te negeren.