Cover

Svenska Dagbladet publiceert een reeks artikelen over de “verloren generatie” van werkloze jongeren in Zuid-Europa. Iedereen weet dat de werkloosheid onder jongeren in bijvoorbeeld Griekenland en Spanje zeer hoog is, maar “de diepste crisis qua jeugdwerkloosheid” bevindt zich op de Westelijke Balkan, schrijft de krant:

In Kosovo zit meer dan 70% van de jongeren zonder werk. In Kroatië is meer dan de helft werkloos.

Commentator Therese Larsson Hultin schrijft:

Achter deze cijfers gaan mensen schuil. Een rijke samenleving die niet in staat is deze jongeren aan het werk te helpen, wordt vanzelf arm [...] We reppen wel steeds over leerprogramma’s en opleidingen, maar dat is niet genoeg: Europese bedrijven moeten ze wel durven aannemen [...] En de jongeren in Europa moeten wel bereid zijn om van land te veranderen.