Cover

Haal Groot-Brittannië uit Europa”, kopt de Daily Express. Met deze woorden lanceert de hevig Eurosceptische krant een zelfontworpen "kruistocht", de eerste uit zijn soort, waarmee wordt opgeroepen om het land de EU vaarwel te laten zeggen. "Na veel te veel jaren het slachtoffer van Brussels diefstal, intimidatie, overregulering en alomtegenwoordige bemoeizucht te zijn geweest, is het nu tijd dat het Britse volk zijn land terugverovert en dat de legitimiteit en verantwoordelijkheid van het politieke proces hersteld wordt", staat er in het hoofdartikel. Als onderdeel van de campagne biedt het blad zijn lezers een "EU-kruistocht-petitie" aan, die ze kunnen ondertekenen en opsturen naar premier David Cameron. De Express merkt lyrisch op dat "Groot-Brittannië een land apart is: 'A precious stone set in the silver sea', zoals Shakespeare het zo beeldend omschreef. Een koninkrijk met een glorieuze geschiedenis die wel duizend jaar teruggaat, met banden met ieder continent en een taal die overal ter wereld gesproken wordt."