Cover

“De Europese banken zijn halverwege 2013 weer een beetje overeind gekrabbeld”, meldt Les Echos. Ondanks een economisch klimaat dat fragiel blijft, zijn hun nettowinstcijfers in het tweede kwartaal over het algemeen gestegen.

In Frankrijk, merkt het dagblad op:

hebben alle banken […] hun financiële structuur versterkt. Ze hebben ook bezuinigingsprogramma's doorgevoerd, zonder tot massaontslagen te zijn overgegaan.

Maar Les Echos wijst erop dat de Europese banken het komende jaar nog aan drie uitdagingen het hoofd zullen moeten bieden:

Het onderzoek naar de bankbalansen door de Europese Centrale Bank, de nieuwe golf van 'stresstests' en het in werking stellen van de Europese bankenunie.