Israël heeft op 13 augustus laten weten dat het toestemming heeft gegeven voor de bouw van 942 woningen voor Joodse inwoners op de Westoever. Dat zou een bedreiging kunnen betekenen voor een Israëlische deelname aan een miljarden kostend onderzoeksprogramma van de EU, stelt EUobserver.

De aankondiging komt op de dag dat in Jeruzalem de vredesbesprekingen worden hervat. EUobserver merkt tevens op dat het nieuws samenvalt met een bespreking tussen vertegenwoordigers van Israël en de EU, op 14 augustus. Het onderwerp dat bij die gesprekken op de agenda staat, is de toch al moeizame rol van Israël binnen het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020.

Verwacht wordt dat Israël de EU laat weten de handelsbeperkingen tegen Israëlische bedrijven onacceptabel te vinden. Deze handelsbeperkingen werden vorige maand ingesteld, waarmee de EU Israël wil dwingen tot het onderteken van territoriale clausules in de financieringsovereenkomsten.