Cover

Daags na de verontrustende krantenkoppen in The Guardian en The Independent kopt De Morgen: "Waarom de Britse pers zich vergist in België". In verschillende artikelen brachten Engelse journalisten naar voor dat ons buurland, net als Spanje en Portugal, een gevaar zou kunnen vormen voor de eurozone. Het Vlaamse dagblad noemde de ontstane commotie een "butterfly effect", helemaal omdat volgens deze krant België geen schulden in het buitenland heeft (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Griekenland), het begrotingstekort 4,8% bedraagt (tegen 7,3% in Portugal) en dat de economische groei sterker is dan in andere landen (zoals Frankrijk). De Standaard is iets voorzichtiger en benadrukt dat een financiële crisis haast onvermijdelijk lijkt "als we er niet snel toe komen de politieke crisis op te lossen".