"Rusland wil integratie met de EU", schrijft Rzeczpospolita over de brief van Vladimir Poetin die daags daarvoor is gepubliceerd in Süddeutsche Zeitung. De Russische premier zet daarin zijn ambitieuze visie uiteen van een "harmonieuze economische gemeenschap die reikt van Lissabon tot Vladivostok" en heeft het over de oprichting van een vrijhandelszone en het smeden van nauwere economische banden tussen de EU en Rusland. Volgens Poetin moet daarvoor aan een aantal voorwaarden worden voldaan: allereerst moet Rusland worden toegelaten tot de Wereldhandelsorganisatie, daarnaast moeten de visumregelingen tussen de EU en Rusland ingrijpend worden herzien en tot slot moet er vergaande samenwerking plaatsvinden op het gebied van wetenschap, technologie en energie. "Het plan is een kentering in de mentaliteit van Poetin", merkt een deskundige van de Duitse stichting Bertelsmann Stiftung in de krant op. Volgens hem had de Russische leider eerder nauwere economische banden met het Verre Oosten en de landen uit de voormalige Sovjet-Unie voor ogen. Een medewerker van het Finse instituut voor internationale aangelegenheden dempt het enthousiasme door te stellen dat "Poetin hoopt dat de Europese Unie haar wetgeving zal aanpassen in het kader van samenwerking met Rusland, maar dat is niet realistisch", ook al is het "een bemoedigend teken dat Rusland de Europese Unie voor het eerst serieus als entiteit behandelt".