De nieuwe Britse waakhond voor financiële markten heeft voor het eerst formeel een financieel richtsnoer van de EU verworpen, in plaats van de lossere regels voor banken en beurshandelaren toe te staan. Dit besluit vloeit voort uit de door de regering gesteunde “hardere houding ten opzichte van Europa”, schrijft Financial Times.

De Financial Conduct Authority (FCA) die in april werd opgericht, had al aangegeven niet akkoord te gaan met twee delen van de EU-bankenrichtlijn. In mei kondigde de toezichthouder aan niet in te stemmen met de regels van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor de ‘short selling’ van aandelen. Een clausule die overigens ook door Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Zweden is verworpen. Op 15 augustus liet de FCA weten het niet eens te zijn met de clausule waarmee het bankiers verboden zou worden zowel dienstverlening voor het beheer van alternatieve beleggingsfondsen als makelaarsdiensten aan te bieden.

Dit is de meest recente van een reeks van meningsverschillen tussen Brussel en de City over de regulering van de financiële dienstverleningssector, die een sleutelrol speelt in de Britse economie.

De Britse zakenkrant schrijft dat zowel de FCA als het Britse ministerie van Financiën “een mogelijke breuk met Europa op het gebied van financieel toezicht bagatelliseert”, en voegt eraan toe dat de ESMA stelt dat lidstaten van hun richtsnoeren mogen afwijken. De krant schrijft verder:

Veel Londense bankiers en beleggingsbeheerders zien een verband tussen de veranderde houding van de FCA en de hardere opstelling van de regering jegens Europa. […] Sommigen in de City hopen er zelfs op dat het Verenigd Koninkrijk ook de overige EU-richtlijnen verwerpt, inclusief het strenger dan verwachte nieuwe bonusbeleid van de Europese Bankenautoriteit.