Cover

De trojka (EU, ECB, IMF) heeft op 3 september de plannen van de Griekse regering verworpen om de defensiebedrijven Larco (metaalindustrie), Elvo (voertuigen) en Hds (defensiesystemen) te reorganiseren. Volgens de internationale geldschieters is het plan “onrealistisch, niet levensvatbaar en zinloos”. Onder de kop “Bemoeienis van de trojka met Grieks defensiesysteem” schrijft I Kathimerini op de voorpagina dat de trojka een radicalere oplossing wenst voor deze verliesgevende en met schulden overladen bedrijven, zoals hun faillissement en ontslag zonder ontslagvergoeding voor de werknemers.

Dit onderwerp vormt “het grootste struikelblok” tijdens de onderhandelingen met de trojka deze maand over nieuwe financiële steun, aldus het financiële dagblad.

Volgens I Kathimerini is de gebrekkige concurrentiepositie van Griekse defensiebedrijven onder meer te wijten aan:

de vele bemiddelaars waarmee de markt voor militaire contracten is overspoeld. [...] Voor elk systeem dat het land heeft aangeschaft, heeft het meer betaald in ruil voor de vage belofte dat Griekse ondernemingen bij de productie betrokken zouden worden. Een van de grootste zwendelpraktijken die Griekenland ooit heeft gekend.

De krant legt de schuld van de ondergang van de Griekse wapenindustrie ook bij:

de vakbonden en politieke leiders die worden benoemd door de bij deze industrietak betrokken partijen. Griekenland heeft nooit iets geproduceerd en steeds als het dat toch probeerde, was het drie keer zo duur.