De Nederlandse staat wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van drie moslimmannen bij de val van Srebrenica in 1995, de Bosnische enclave die de Nederlandse blauwhelmen geacht waren te beschermen, en waar meer dan 8.000 mensen werden gedood door Bosnisch-Servische troepen.

Op 6 september heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof ’s Gravenhage bevestigd, in een zaak die aangespannen was door de nabestaanden van de drie mannen: een Bosnische elektricien, alsmede de vader en de broer van een Bosnische tolk. Beide mannen werkten voor Dutchbat. De drie slachtoffers hadden toevlucht gezocht tot de Nederlandse basis, maar konden niet worden geëvacueerd omdat ze geen VN-badge hadden.

Volgens NRC Handelsblad,

betekent het onherroepelijk oordeel van de hoogste rechter een pijnlijk slot voor de Nederlandse staat. Want het jarenlange verweer dat Nederland niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat er tijdens operaties onder VN-vlag gebeurt, is niet gehonoreerd.

De krant schrijft:

Dit betekent hopelijk dat Nederland haast maakt met het ruiterlijk uitspreken van excuses tegenover de nabestaanden van de drie vermoorde mannen en ook zal openstaan voor het betalen van schadevergoeding. [...] Excuses worden al gauw opgevat als schuldbekentenis. Vervolgens kunnen de rekenigen worden verstuurd. Vandaar dat Nederland nooit in algemene zin excuses heeft aangeboden voor de val van de enclave in Srebrenica.