Cover

Vanwege de alsmaar stijgende energieprijzen, veroorzaakt door het uit de hand gelopen systeem van overheidssubsidies voor groene energie, komt Handelsblatt vandaag met een dossier over alternatieven uit de energiesector om de elektriciteitskosten terug te dringen zonder af te zien van de Duitse ‘Energiewende’, het energiebeleid dat in 2000 werd ingevoerd voor de omwenteling naar hernieuwbare energie.

Het Duitse dagblad pleit voor “meer marktwerking en meer flexibiliteit” en stelt voor dat bedrijven die groene energie kopen daar de marktprijs voor moeten betalen, zonder de toegevoegde belasting waarmee hernieuwbare energie bekostigd moet worden. Deze belasting wordt nu nog doorberekend in de kostprijs.

Sinds 2000 zijn de groene energiesubsidies opgelopen van 0,9 miljard naar 20 miljard euro. Hiervan wordt één vijfde, 5,3 cent per kilowatt/uur, betaald door de consument.