De Europese Commissie gaat de belastingafspraken bekijken die een aantal Europese landen, waaronder Ierland, Luxemburg en Nederland, hebben gemaakt met multinationals zoals Apple en Starbucks. Er gaan namelijk geruchten dat de landen de bedrijven verboden toezeggingen hebben gedaan en voordelige tarieven aan hebben geboden, meldt de Financial Times.

Alle drie de landen die de krant noemt, hebben de bijnaam een ‘belastingparadijs’ te zijn omdat ze grote internationale bedrijven toestaan hun hoofdkantoren in hun land te vestigen en hun inkomsten via deze landen door te sluizen voor een lagere internationale belastingaanslag.

Het besluit van de Commissie betekent niet dat er “misbruik is vastgesteld”. De nationale overheden van deze landen worden eenvoudig verzocht om “hun belastingregels toe te lichten en de details over toezeggingen die er aan verschillende specifieke ondernemingen werden gedaan, openbaar te maken”, schrijft de krant verder. Aan de hand van de bevindingen die hieruit voortvloeien, zal de Commissie besluiten of er een formeel onderzoek naar de fiscale activiteiten van deze landen moet worden opgestart. Daarover zegt de krant:

Door de EU-regels voor staatssteun zo strikt te handhaven lijkt er een nieuwe dimensie te worden toegevoegd aan de wereldwijde strijd tegen belastingontduiking. Deze regels vormen een uniek regime dat concurrentievervalsing door middel van belastingverlagingen voor bepaalde groepen uit de private sector, verbiedt. […] De afspraken die nu worden onderzocht, geven bedrijven garanties over de manier waarop hun belastingzaken zullen worden behandeld, soms zelfs al voorafgaand aan het besluit om een bedrijf in het land te vestigen.