Cover

De Europese Commissie gaat Kroatië sancties opleggen als het land niet snel zijn grondwet aanpast aan de Europese regelgeving inzake het Europees arrestatiebevel.

Op grond van artikel 39 van het toetredingsverdrag loopt Kroatië onder meer het risico een geldbedrag mis te lopen van 80 miljoen euro dat bestemd is voor het klaarstomen van Kroatië voor toetreding tot de Schengenzone, legt Večernji list uit.

Hoewel Zagreb eind augustus was gezwicht onder de druk van Brussel, wordt het wetsvoorstel van de regering pas deze week voorgelegd aan het parlement en kan de tekst pas op zijn vroegst op 15 juli 2014 in werking treden, en dat is veel te laat, vindt de Commissie.